Kjøp Viagra på Nettbutikk

Hva er Viagra

Viagra (sildenafilcitrat) var den første FDA-godkjente pillen for å behandle erektil dysfunksjon (ED). Viagra gikk på markedet i 1998 og har siden blitt den mest populære ED-behandlingen på markedet. Viagra fungerer for de fleste menn uansett alder, begynner å jobbe raskt og varer opptil fire timer.

Hvordan Viagra Works

Viagra er kjent som en inhibitor av PDE5, som er Cialis og Levitra. Alle tre erektil dysfunksjonsmedikamenter virker ved å la blodårene forsyne penis med blod for å slappe av, øke blodstrømmen under seksuell stimulering. Større blodstrømmer forårsaker vanskeligere ereksjoner som varer lenger. Uten seksuell stimulering vil Viagra ikke føre til at ereksjon oppstår. Og når stimuleringen er fullført, vil ereksjonen gå bort. Viagra fungerer hos de fleste menn, uansett hvor gammel de er eller hvor lenge de har hatt ED.

Fordeler med Viagra

Viagra begynner å treffe effekt på så lite som 14 minutter hos noen menn, noe som gjør at det er en av de raskeste opptredene med erektil dysfunksjon. Studier viser at Viagra fungerer for 80% av mennene med ED. Det hjelper dem med å oppnå hardere ereksjoner og holder ereksjonene lenger.

Noen menn kan oppleve mer enn en ereksjon per dose Viagra. Viagra varer opptil 4 timer. Viagra er dekket av de fleste nasjonale helseplaner. Og fordi Viagra har vært på markedet og mye brukt utover de andre ED-pillene, har den en lengre historie med vellykket bruk i en verdensomspennende befolkning av menn.

Hvordan ta Viagra

Viagra tas en time før seksuell aktivitet. Andre former for seksuell stimulering er nødvendig for Viagra å jobbe.

For de fleste menn er den anbefalte startdosen av Viagra 50 mg, men avhengig av din individuelle toleranse, kan dosen økes opp til 100 mg eller senkes til 25 mg. Ikke ta Viagra mer enn en gang daglig. Ikke ta Viagra innen 24 timer og ta et annet ED reseptbelagte legemiddel.

Å ta Viagra med et høyt fettmåltid kan redusere absorpsjon og effektivitet. Viagra beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer.

Viagra bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved å ta Viagra er mindre og inkluderer hodepine, rødhet, mageforstyrrelser, synsforstyrrelser, diaré, svimmelhet og utslett.

Mindre vanlige bivirkninger av Viagra er blåaktig eller sløret syn eller lysfølsomhet.

Mer alvorlige, men sjeldne bivirkninger av Viagra inkluderer delvis eller fullstendig hørselstap, en plutselig reduksjon eller tap av syn, og priapisme, en ereksjon som varer mer enn 4 timer.

Hvordan kjøpe Viagra Online

Velg bare dosen og mengden Viagra-tabletter fra diagrammet på denne siden (dosen kan endres senere hvis foreskriveren anbefaler det). Deretter klikker du på koblingen Kjøp Viagra ved siden av dette beløpet.

Viagra forholdsregler

Det er viktig at legen din har fullstendig medisinsk historie før du tar Viagra. Rådfør deg med legen din dersom du har kardiovaskulær tilstand som høyt blodtrykk, nedsatt nyrefunksjon, leverfunksjon, seglcelleanemi, myelom, leukemi, anatomiske deformasjoner av penis, blødningsforstyrrelser eller retinitt pigmentosa. Hvis du kjøper Viagra online, må du huske å inkludere detaljert medisinsk historie og rusmisbruk på konsultasjonsskjemaet.

Drug Interactions

Personer som tar medisiner som inneholder nitrater, bør ikke ta Viagra. Før du tar Viagra, fortell legen din om eventuelle ikke-reseptbelagte og reseptbelagte medisiner du bruker, spesielt noen nitratmedikamenter (f.eks. Nitroglyserin, isosorbiddinitrat) nitroprussid (noen “nitrogenoksyddonor” -midler), kinidin, kinidin, verapamil, cimetidin, erytromycin , klaritromycin, azole antifungale midler (f.eks. itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), mibefradil, niacin, omeprazol, rifamyciner (f.eks. rifampicin), anti-HIV-infeksjon eller høyt blodtrykksmedisin.

Comments are closed.